Site Logo

Tramway Film
Festival

2024
3-6 Paź

Zamek Ujazdowski
Centrum Sztuki Współczesnej
Warszawa, Polska

BG Shape

International Auteur Film Festival

Wejście w świat Tramway Film Festival należy rozpocząć od konfrontacji z nazwą. Według słownikowej definicji tramwaj to pojazd szynowy o napędzie elektrycznym, służacy do transportu miejskiego. Porusza się po specjalnie wybudowanym torowisku. Zmiana ustalonego kierunku jazdy jest skomplikowana i zazwyczaj wymaga dotarcia do pętli lub powrotu do zajezdni.

Zapraszamy twórców filmowych z całego świata, którzy mają odwagę, wiedzę i talent do wyznaczania nowego kierunku jazdy.

O Festiwalu

Tramway Film Festival

Autor: Piotr Młodożeniec

Pomysł organizacji Tramway Film Festival zrodził się z osobistej potrzeby wypełnienia niszy na polu prezentacji kina artystycznego, w szczególności dotychczas niedostrzeganego w Polsce, kina eksperymentalnego, eseistycznego i hybrydowego.

Festiwal ma być miejscem promocji świadomego, oryginalnego i nowatorskiego kina autorskiego, w szczególności dorobku twórców filmów krótkometrażowych z całego świata. Przestrzenią, która przywróci krótkiemu metrażowi należne mu miejsce i odkryje nowych „auteurs”.

Pomimo, że film krótkometrażowy na przestrzeni XX i XXI wieku ewoluował w tak wielu różnych kierunkach, że naprawdę trudno jest już myśleć o nim jako o jednolitym medium, wciąż pozostaje on w naszych oczach najważniejszym źródłem odnowy filmowej i polem doświadczalnym sztuki nawigacji po bezkresach obrazów.

Pokazujemy kino świadome historii wielkich poprzedników, lecz jednocześnie nieustannie poszukujące i prowadzące do celu, jakim jest kino wielowymiarowe działające na wszystkich możliwych poziomach. Warto czerpać z twórczości innych wizjonerów, ale tylko po to, żeby odnaleźć siebie w kinie, własne idee i język filmowy.

Kino to przede wszystkim oczy, gest, myśl, ruch i światło.

To samo w sobie tworzy magiczny świat kinematografii. Postrzeganie kina tylko przez pryzmat historii sprowadza je do roli wizualnej prozy. Kino to coś więcej niż literatura, historia i aktorzy. Nie da się go wyrazić słowami, bo jest przeżyciem i doświadczeniem, a niekiedy wręcz misterium.

Reżyserzy często powtarzają, że dla nich najważniejszy jest człowiek. Wychodzimy z założenia, że w kinie najważniejszy jest film oraz bycie uczciwym wobec siebie i widzów.

Festiwal to miejsce spotkań na kilku różnych poziomach. Po pierwsze, jest to przestrzeń, w której widzowie, filmowcy i krytycy mogą wchodzić w interakcje wokół filmu. Po drugie, festiwal ma być przystankiem dla filmowców, którzy podejmują ryzyko i odważnie wypowiadają się w swojej twórczości. Po trzecie, festiwal stara się oferować przestrzeń dialogu między przeszłością a przyszłością filmu. Przestrzeń, w której najróżniejsze tradycje filmu mogą spotkać najodważniejsze i najbardziej innowacyjne propozycje.

Uważamy, że życie i kino we wszystkich jego przejawach są ze sobą nierozerwalnie związane - jako wynik czasu, doświadczenia i postawy. Wskazując wyobraźnię jako najważniejsze źródło świadomości, wierzymy w kino jako czynnik powiększający indywidualne postrzegania świata.

Rdzeniem festiwalu są dwa konkursy międzynarodowe, których celem jest poszukiwanie i promocja wschodzących talentów o charakterystycznej sygnaturze i niezwykłej wizji twórczej.

Do sekcji Cineverso zapraszamy reżyserów krótkometrażowych filmów fabularnych potrafiących ożywić zastane schematy kina fabularnego, a niekiedy wręcz zbudować nowe.

Sekcja Cine Sin Fine prezentuje hybrydy fabularno-dokumentalne, eseje, filmy eksperymentalne i awangardę.

Może się wydawać, że obie sekcje zaprezentują filmy, których nic ze sobą nie łączy. Stoimy jednak na stanowisku, że kino fabularne i eksperymentalne są ze sobą nierozerwalnie związane i przenikają się wzajemnie.

Podczas festiwalu pokażemy filmy również w kilku sekcjach pozakonkursowych, w szczególności najlepsze filmy z wybranego kraju lub szkoły filmowej, sekcję kuratorską innego festiwalu filmowego, mini retrospektywę filmów krótkometrażowych twórcy i pokaz specjalny filmów pełnometrażowych.

W przyszłości festiwal ma być punktem kulminacyjnym całorocznego programu, ponieważ projekt ma objąć całe spektrum: wydawnictwo, edukację, dystrybucję, tworzenie i rozpowszechnianie, a także interakcje społeczne oraz promocję kulturalną.

Życie i jego obrazy nieustannie się zmieniają: produkcja filmowa jest bardziej rozbudowana, oglądanie filmów jest bardziej zróżnicowane, świat stał się szybszy i bardziej różnorodny.

Filmy krótkometrażowe są idealnym środkiem, żeby zainteresować młodych ludzi kinem artystycznym i utrzymać ich uwagę.

Działaniami wykraczającymi poza regularne pokazy w przyszłości zamierzamy uczynić współpracę ze szkołami i zaangażowanie uczestników w kinowe eksperymenty jako inspirację oraz zapewnianie możliwości i narzędzi do cieszenia się, rozumienia, tworzenia, odkrywania i dzielenia się kinem we wszystkich jego formach.

Bartosz Reetz

Urodzony w Grudziądzu. Obecnie mieszka w Warszawie.

Absolwent produkcji filmowej i telewizyjnej w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi i prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W 2015 roku był koproducentem turecko-polskiego krótkometrażowego filmu fabularnego pt. „Unmade bed” w reżyserii Eytana Ipekera, który miał premierę na 52. International Antalya Film Festival.

Jego debiutancki krótkometrażowy film fabularny pt. „Przystanek” był prezentowany na wielu międzynarodowych festiwalach filmowych, w tym Fajr International Film Festival, Filmfest Dresden, FEST - New Directors/New Film Festival i CineFest Miskolc International Film Festival. Film został nagrodzony w kategorii Cine Libre Award na Cinemistica Film Festival w Hiszpanii.

Drugi film pt. „Tramwaj” miał premierę w marcu 2022 roku na 69. Martovski Belgrade Documentary and Short Film Festival. Od tego czasu film był prezentowany na ponad 30 międzynarodowych festiwalach filmowych, zdobywając kilkanaście nagród.

Uczestnik programu Visegrád in Short(s) na Filmfest Dresden i Fest Pro podczas FEST - New Directors/New Film Festival w Portugalii. Wolny słuchacz w Pracowni Eseju Filmowego w Laboratorium Narracji Wizualnych Szkoły Filmowej w Łodzi.

Słuchacz w Pracowni Esejów Filmowych w Pracowni Narracji Wizualnych Szkoły Filmowej w Łodzi.

Przygotowuje się do realizacji kolejnych filmów krótkometrażowych i pełnometrażowego debiutu fabularnego.

Pomysłodawca i dyrektor artystyczny Tramway Film Festival.

Czekamy na Twoje zgłoszenie

Zgłoś swój film!

Cineverso
(cinema from the other side)
krótkometrażowe filmy fabularne (do 30 minut) z całego świata. Brak wymogu polskiej premiery. Do konkursu nie zostaną dopuszczone filmy zrealizowane przed 1 stycznia 2021 roku.
Cine Sin Fine
(cinema without end)
Filmy krótkometrażowe (do 30 minut) z całego świata, zwłaszcza eksperymentalne, hybrydy fikcji i dokumentu, eseje i filmy awangardowe. Brak wymogu polskiej premiery. Do konkursu nie zostaną dopuszczone filmy zrealizowane przed 1 stycznia 2021 roku.

Partnerzy