Site Logo

Tramway Film Festival News

Zgłoś swój film

Pierwsza edycja Tramway Film Festival odbędzie się w dniach 17-19.11.2023 r. w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie.

Oczekujemy z wielkim zainteresowaniem na Wasze filmy, zarówno w wersji finalnej, jak i te jeszcze nieukończone. Filmy zgłoszone po 20.10.2023 r. nie wezmą udziału w tegorocznej selekcji.

Przyjmujemy zgłoszenia w następujących kategoriach:

a) Cineverso (cinema from other side) – krótkometrażowe filmy fabularne (poniżej 30 minut) z całego świata. Nie ma wymogu polskiej premiery.

b) Cine Sin Fine (cinema without end) – filmy krótkometrażowe (poniżej 30 minut) z całego świata, w szczególności kino eksperymentalne, hybrydy fabularno-dokumentalne, eseje i awangarda. Nie ma wymogu polskiej premiery.

Do udziału w konkursach będą dopuszczone filmy zrealizowane nie wcześniej niż 1 stycznia 2020 roku.

Filmy zrealizowane w innym języku niż angielski, powinny mieć angielskie napisy.

Terminy:

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi terminami:

Early Deadline – 31 sierpnia 2023
Regular Deadline – 30 września 2023
Late Deadline – 20 października 2023

Opłaty:

Early Deadine: 5 USD
Regular Deadline: 10 USD
Late Deadline: 15 USD

Regulamin:
zobacz

Zgłoszenia filmów odbywają się za pośrednictwem platformy FilmFreeway. Użytkownik musi postępować zgodnie ze wszystkimi krokami i procedurami wyznaczonymi przez FilmFreeway. Koszty związane z korzystaniem z tej platformy ponosi użytkownik, podobnie jak poszanowanie i uzupełnienie wszystkich danych wymaganych do wypełnienia zgłoszenia. Regulamin zgłoszenia filmów jest dostępny na platformie.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu:
info@tramwayfilmfestival.com