Site Logo

ProgramHarmonogram pokazów TFF

Sekcja

Cine Sin Fine

Sekcja Cine Sin Fine (sekcja konkursowa) - prezentuje hybrydy fabularno-dokumentalne, eseje, filmy eksperymentalne i awangardę.

W ramach tej sekcji konkursowej zostanie pokazane 12 filmów w tym 1 premiera światowa i 10 polskich premier.

Sekcja

Cineverso

Sekcja Cineverso (sekcja konkursowa) – cinema from the other side została stworzona dla krótkometrażowych filmów fabularnych potrafiących ożywić zastane schematy kina fabularnego, a niekiedy wręcz zbudować nowe.

9 polskich premier na 13 prezentowanych filmów konkursowych.

Sekcja

Cinephile

W pozakonkursowej sekcji Cinephile zaprezentujemy twórczość węgierskich reżyserów.

Pokazy odbędą się w dwóch blokach. W pierwszym zaprezentujemy pełnometrażowy film fabularny, a drugi będzie się składał z trzech filmów krótkometrażowych.

Spoglądam w ciemność
Węgierska Neoawangarda Filmowa (János Tóth)


Sekcja

Focus on Lithuania

Focus on Lithuania (sekcja pozakonkursowa) przygotowana jako autorski program kuratorski dla pierwszej edycji Tramway Film Festival.

Spoglądając na listę wybranych filmów, znajdziemy tutaj zarówno bardzo intensywne kino narracyjne, poetyckie pejzaże ludzkiej duszy, jak również kino eksperymentalne. Tematyka podejmowana przez młodych litewskich twórców jest bardzo różnorodna. Od zmagania się z dziedzictwem postsowieckim i kina drogi poruszającego się w mroku samotności i poszukiwaniu porozumienia międzypokoleniowego, przez egzystencjalną wędrówkę w głąb ludzkiej duszy z zacieraniem się granicy między żywymi i umarłymi, aż do relacji człowieka ze środowiskiem i przyrodą przez wsłuchiwanie się w cykle natury i mity greckie.

Sekcja

Open Door

W tej sekcji pozakonkursowej prezentujemy filmy z innego wybranego festiwalu filmowego. Przy pierwszej edycji TFF o objęcie funkcji kuratora poprosiliśmy Manuela Polls Pelaza, dyrektora Cinemística Film Festival.